Komunikat dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 z dnia 6 lipca 2020

 

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach

dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2

z dnia 6 lipca 2020 roku, godzina 8:00

  

- liczba osób zakażonych SARS CoV-2 - 159 (w tym ozdrowieńców - 150, zgonów - 0),

- liczba osób hospitalizowanych mających wynik dodatni na SARS-CoV-2 - 2,

- liczba osób w izolacji mające wynik dodatni na SARS-CoV-2 - 7,

- liczba osób objętych kwarantanną od początku - 2904,

- liczba osób aktualnie objętych kwarantanną -  113,

- liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym - 7,

- liczba osób objętych kwarantanną domową na podstawie decyzji PPIS od początku - 1286

- liczba osób aktualnie objętych kwarantanną na podstawie decyzji PPIS - 11

liczba zleconych badań w kierunku SARS-CoV-2 - 667

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI LIPNIK Z DNIA 01.07.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Myślenicach informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w miejscowości Lipnik, że w dniu 01.07.2020 r. wydał na podstawie cząstkowych sprawozdań z badań próbek wody, nr: LZW/711/W/N/2020   z dnia 01.07.2020 r. decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 29.06.2020 r. w wyznaczonych punktach zgodności wykazały  następujące przekroczenia parametrów  mikrobiologicznych i fizykochemicznych:

- liczba bakterii  grupy coli – 27 jtk/100 ml

- mętność                          - 11 NTU

 

Z uwagi na powyższe konieczne jest przestrzeganie następujących   wskazówek:

- woda z kranu nie może być spożywana, ani używana  do przygotowania posiłków,

- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,

- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,

- woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet, mycia powierzchni podłogowych.

 

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości dostarczanej wody spełniającej wymagania  określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

 

Powyższe zalecenia  obowiązują do czasu  wydania kolejnego komunikatu.

 

 

 

                                                                                   Z poważaniem,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach

z up. mgr Bogumiła Burda

Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego

KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - INFORMACJE

KONTAKT :

całodobowa infolinia: 222 500 115

Informacja na stronie internetowej:

KORONAWIRUS

-------------------------------------------------------------------------------------

telefony komórkowe536 535 765, 536 535 434, 510 178 338, 536 535 420

telefony stacjonarne222 500 115, 12 272 06 06

w godzinach od 7:30 do 15:05 - od poniedziałku do piątku

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

--------------------------------------------------------------------

510 178 338 - tylko kontakt medyczny

przez całą dobę - 7 dni w tygodniu

-----------------------------------------------------------------------------------------

informacja dla seniorów12 391 11 10

przez całą dobę - 7 dni w tygodniu

-----------------------------------------------------------------------------------------

APLIKACJA " Kwarantanna domowa"

zgłaszanie problemów : 48 222 500 115

-----------------------------------------------------------------------------------------

Izolatoria w Małopolsce – ważne informacje

 605 202 238 - Kwarantanna instytucjonalna ul. Zdrojowa w Myślenicach

-------------------------------------------------------------------------------------------------

WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o skrócenie odbywania obowiązkowej kwarantanny

Wniosek o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy

Informacja dotycząca jakości wody w źródłach publicznych w powiecie Myślenickim

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu przeglądowego, na terenie powiatu myślenickiego objęte są nadzorem sanitarnym 4 miejsca zwane źródłami publicznymi. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjny, PSSE w Myślenicach informuje:

Woda z następujących źródeł spełnia wymagania według w/w rozporządzenia i jest zdatna do spożycia:
 

 - Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego - (dane na dzień 13.05.2020 - badanie z dnia 7.04.2020)

- Siepraw Bł. Anieli Salawy - (dane na dzień 13.05.2020 - badanie z dnia 7.04.2020)

 

Woda z następujących źródeł nie spełnia wymagań w/w rozporządzenia i jest niezdatna do spożycia:

 

-  Myślenice Plebańska Góra;   data pobrania: 11.09.2019 r.,  sprawozdanie z badania nr: LZW/1219/W/N/2019 z dnia 16.09.2019 r.                                                                                                                                                                                               
   liczba bakterii grupy coli - 5 jtk/100ml
   liczba enterokoków - 5 jtk/100ml

Koronawirus 2019-nCoV

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, z których niektóre powodują choroby układu oddechowego u ludzi, a inne krążą wśród zwierząt, w tym wielbłądów, kotów i nietoperzy. Czasami koronawirusy zwierząt mogą ewoluować i infekować ludzi, a następnie rozprzestrzeniać się między ludźmi, tak jak obserwowano to w przypadku zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS) i zespołu oddechowego na Bliskim Wschodzie (MERS).

Koronawirus 2019-nCoV należy do dobrze znanej rodziny wirusów. Kod genetyczny wirusa jest znany, w 75-80% procentach jest on podobny do SARS. Zjadliwość wirusa ocenia się na 3 razy mniejszą od SARS i 10 razy mniejszą od MERS.

Do zakażenia koronawirusami dochodzi drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z chorą osobą lub zwierzęciem. Wirus wylęga się od 2 do 12 dni (średnio 7 dni), u wielu pacjentów rozwija ciężkie zapalenie płuc. U zgłoszonych osób wystąpiły takie objawy jak gorączka, kaszel i duszność oraz typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami w badaniach RTG klatki piersiowej.

Odnotowane przypadki wśród personelu medycznego opiekującego się chorymi potwierdzają, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka.

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

O koronawirusie SARS-CoV-2 bez paniki, z respektem – informacja Starosty Myślenickiego do mieszkańców powiatu

OSOBY POWRACAJĄCE Z KRAJÓW GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS MOGĄ MIEĆ ZALECENIE PODDANIA SIĘ NADZOROWI EPIDEMIOLOGICZNEMU LUB KWARANTANNIE DOMOWEJ – PONIEWAŻ BĘDĄ TO W NAJBLIŻSZYM CZASIE NAJCZĘSTSZE ZALECENIA SANEPID – WYJAŚNIAMY :

 

Kwarantanna, zgodnie z Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych; czyli kluczowy jest fakt, że osoba nie ma objawów choroby oraz to, że nie powinna kontaktować się z innymi osobami.

Czas kwarantanny dla osób powracających z miejsc, gdzie występuje zakażenie koronawirusem wynosi 14 dni, a o rodzaju kwarantanny (domowa, lub w wyodrębnionym miejscu) decyduje Inspektor Sanitarny.

W przypadku decyzji o kwarantannie domowej, osoba jej poddana i domownicy powinni przestrzegać następujących zasad:

  • osoba poddana kwarantannie nie opuszcza domu i przebywa w odrębnym pomieszczeniu w domu, nie kontaktuje się z domownikami, zwłaszcza dziećmi i osobami starszymi, schorowanymi, w domu nie należy przyjmować gości,

 

Osoba poddana kwarantannie codziennie mierzy temperaturę i obserwuje się. Gdy wystąpi gorączka, kaszel lub duszność, osoba powinna zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego transportem prywatnym lub w przypadku stanu zagrażającego życiu wezwać karetkę,

  • ponieważ osoba poddana kwarantannie wymaga pomocy w zapewnieniu podstawowych potrzeb, zaleca się wyznaczenie wśród domowników jednej, zdrowej osoby w sile wieku do pomocy,

  • kontakt, z tą wyznaczoną osobą, lub innymi, jeżeli niemożliwa jest opieka jednej osoby, powinien odbywać się przy zachowaniu odległości ok. 2 m, należy unikać bezpośredniego kontaktu, komunikować się za pomocą telefonu komórkowego i np. zostawić zakupy pod drzwiami,

  • dobrze jest, gdy osoba poddana kwarantannie może korzystać z odrębnej łazienki - gdy nie ma takiej możliwości, można korzystać z tej samej łazienki, pod warunkiem dezynfekowania deski klozetowej oraz dokładnego mycia rąk mydłem przez min. 30 sekund i, jeśli to możliwe, ich dezynfekcji; nie wolno korzystać ze wspólnego ręcznika, ani przechowywać szczoteczki do zębów ze szczoteczkami domowników, wszyscy domownicy powinni często i dokładnie myć ręce,

  • osoba poddana kwarantannie może przygotowywać posiłki sama w pokoju, w którym przebywa, na podstawie dostarczonych produktów, lub też należy dostarczać jej posiłki najlepiej w jednorazowych opakowaniach, lub wyznacza się zestaw sztućców i naczyń do użytku przez osobę, które powinna ona myć w ciepłej wodzie z detergentem, wyparzyć w gorącej wodzie lub zdezynfekować środkami higieny gospodarczej,

  • do czyszczenia przedmiotów, których używa osoba poddana kwarantannie powinno się używać środków dezynfekujących, często wietrzyć mieszkanie,

  • ubrania należy prać w pralce w wysokiej temperaturze,

  • zużywane przez osobę poddaną kwarantannie rzeczy (np. jednorazowe sztućce, środki higieniczne) należy gromadzić w odrębnych szczelnych workach plastikowych, a następnie wyrzucić do odpadów komunalnych.

Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia 32-400 Myślenice, ul. K. Wielkiego 5, tel. 12 372 76 60

 

Pamiętajmy, że koronawirus ginie poza organizmem człowieka w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin oraz w wysokiej temperaturze lub poddany działaniu mydła, środka dezynfekcyjnego zawierającego minimum 60% alkoholu, oraz środków czyszczących z gatunku chemii gospodarczej – te informacje powinny być uwzględnione w naszym profilaktycznym postępowaniu.

Nadzór epidemiologiczny, zgodnie z Ustawą to „obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się…”; Można więc powiedzieć, że jest to „lżejsza” forma nadzoru, który zastępuje kwarantannę, bo nie ma wówczas odosobnienia. Oczywiście, ze względów ostrożnościowych, można rekomendować postępowanie jak opisano w ramach kwarantanny domowej poza zakazem opuszczania wyznaczonego pomieszczenia.

Opracowanie: dr Małgorzata Bajer – Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach

Konsultacja: dr hab. med. Dorota Mrożek-Budzyn - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach

Wszelkie zalecenia i procedury mogą ulegać zmianie

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48) 222-500-115,

      (+48) 122-720-606


fax  (+48) 122-720-606

 


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach